Aktualności


Filia w Tłokini okresowo przeniesiona

2018-06-06

Filia Biblioteczna w Tłokini Wielkiej na czas remontu jest przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej - sala 32 (wejście od sali gimnastycznej).

Przepraszamy za utrudnienia.Czy Twój dziadek był żołnierzem? - apel

2018-05-04

Szukamy uczestników I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. z gminy Opatówek

 

Dla uczczenia pamięci żołnierzy z gminy Opatówek walczących o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zamierza przygotować wykaz żołnierzy tych wojen wzbogacony fotografiami i notami biograficznymi.

W związku z tym zwracamy się z apelem do mieszkańców i osób pochodzących z gminy Opatówek, których przodkowie uczestniczyli w walce o niepodległość Polski o dostarczanie posiadanych informacji na ich temat. Zależy nam na wszelkich dokumentach związanych z tymi osobami oraz wiadomościach przekazywanych w rodzinach.

Na podstawie zebranych informacji oraz fotografii, dokumentów, listów czy kartek z frontu zostaną sporządzone noty biograficzne oraz wykaz, który zamieścimy na stronie biblioteki www.biblioteka.opatowek.pl, a także w formie broszurowej.

Prosimy o dostarczanie informacji do biblioteki do 30 września 2018 r. Udostępnione fotografie i dokumenty zostaną zeskanowane i zwrócone ich posiadaczom.

Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje, nawet jeżeli jest to jedynie nazwisko żołnierza. Pozwolą one bibliotekarzom na dalsze poszukiwania, które mogą zaowocować przypomnieniem tych, którzy zasługują na naszą pamięć.Rajd rowerowy Opatówek - Koźminek

2018-05-02

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy.


Rajd rowerowy Kozminek

 

 

Regulamin rajdu rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz"
niedziela 13 maja 2018 r. godz. 14.001. Organizator rajdu:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

2. Termin 13 maja 2018 r.

 • Start i meta: plac w pobliżu nieczynnej stacji kolei wąskotorowej ul. Ludowa w Opatówku.
 • Po rozwiązaniu rajdu uczestnicy wracają do domów indywidualnie.


3. Cel rajdu:

 • Poznanie walorów krajoznawczych Opatówka i Koźminka.
 • Poznanie lokalizacji i zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku.
 • Upowszechnianie turystyki rowerowej.
 • Uczestnictwo w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku.
 • Promocja zdrowego trybu życia.
 • Rozwój edukacji ekologicznej wśród uczestników rajdu.
 • Zaakcentowanie Dnia Bibliotekarza i Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.


4. Trasa Rajdu:

Opatówek ul. Ludowa, Borów, Stary Nakwasin, Nowy Nakwasin, Koźminek, Stary Nakwasin, Borów, Opatówek ul. Ludowa. Trasa rajdu w obie strony to ok. 30 km.

5. UczestnictwoW rajdzie może uczestniczyć każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich. Dzieci do lat 14 pod opieką rodziców lub opiekunów, młodzież do lat 18 musi mieć pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w rajdzie.


6. Zgłoszenia

 • Zapisy odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku do 11 maja 2018 r. do godz. 14.00.
 • Przy zapisie uczestnik uiszcza opłatę w wysokości 1 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia.


7. Obowiązki organizatorów

 • Wytyczenie trasy.
 • Zabezpieczenie trasy przejazdu.
 • Zapewnienie możliwości zwiedzania biblioteki w Koźminku. oraz zwiedzania kościoła w Koźminku.
 • Zapewnienie poczęstunku na trasie rajdu.
 • Odpowiedzialność Organizatora rajdu wygasa wraz z zakończeniem rajdu oraz w przypadku samowolnego odłączenia się uczestnika lub jego rezygnacji z udziału w rajdzie.


8. Obowiązki uczestników

 • Zaopatrzenie się w napoje i prowiant we własnym zakresie na cały czas trwania rajdu.
 • Posiadanie sprawnego roweru zgodnie z przepisami.
 • Przestrzeganie postanowień regulaminu rajdu, przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków.
 • Ubranie odpowiednie do pogody.
 • Odpowiedzialność za zachowanie się i bezpieczeństwo osób nieletnich pozostających pod ich opieką.
 • Obiektywna ocena swoich możliwości kondycyjnych w stosunku do trasy rajdu.


9. Postanowienia końcowe:

 • Rajd będzie odbywał się przy ruchu otwartym z zabezpieczeniem na skrzyżowaniach oraz w miejscach niebezpiecznych (odpowiedzialni: Policja, OSP Opatówek).
 • Policja, Ochotnicza Straż Pożarna lub Organizator ma prawo wykluczyć z rajdu uczestnika, który nie przestrzega przepisów ruchu drogowego oraz regulaminu rajdu.
 • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (z wyjątkiem dużych opadów i burz).
 • Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników w trakcie trwania rajdu.
 • Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za uczestników, którzy zjadą z trasy rajdu.
 • Uczestnicy na czas trwania i udziału w rajdzie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków, natomiast ponoszą odpowiedzialność w zakresie problemów zdrowotnych związanych z wysiłkiem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 • Wszelkich informacji w sprawie rajdu udzielają bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku Plac Wolności 18, tel.: 627618209, 510456021.


Liczba uczestników rajdu ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony