biblioteka@opatowek.pl + 48 510 456 021

Konkurs plastyczny dla dzieci

1 grudnia, 2021

REGULAMIN 

I. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

II. Cele konkursu:

1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci.
2. Propagowanie wśród dzieci czytelnictwa jako wartościowej i przyjemnej formy spędzania wolnego czasu.
3. Promocja akcji „Mała Książka - wielki człowiek”.
4. Promocja talentów dziecięcych z terenu gminy Opatówek.

III. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci biorących udział w akcji „Mała książka - wielki człowiek”.
2. Uczestnicy konkursu wykonują ilustrację do jednego z opowiadań z książki Pierwsze czytanki dla… według własnego pomysłu.
3. Jeden Uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę.
4. Praca powinna być wykonana kredkami lub farbą, na kartce z bloku rysunkowego lub technicznego w formacie A4.
5. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona na odwrocie informacją zawierającą dane: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, telefon kontaktowy, tytuł opowiadania, do którego wykonano pracę.
6. Udział w Konkursie Plastycznym jest dobrowolny, nieodpłatny i równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu

IV. Terminy i nagrody

 1. Opisane prace należy dostarczyć do 31 stycznia 2022 roku do:

- Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, ul. Kościelna15,

- filii w Tłokini Wielkiej, Tłokinia Wielka 86

- filii w Rajsku, Rajsko 4 a.

2. Oceniając prace, Jury weźmie pod uwagę pomysł ich wykonania, stopień trudności i estetykę.
3. Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych: dzieci 3 letnie, dzieci 4 - 5 letnie i dzieci 6 - 7 letnie.
4. Wszyscy Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody - niespodzianki.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania prac w ramach promocji działania lub biblioteki. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
6. O wynikach Konkursu, wręczenia dyplomów i nagród, Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

V. Ochrona danych osobowych 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni składający pracę konkursową dziecka, wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia i promocji konkursu godnie z RODO z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r.poz.922)
2. Rodzice/Opiekunowie prawni składający pracę konkursową dziecka, wyrażają zgodę na publikację pracy wyłącznie z podaniem imienia i wieku dziecka.
3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Kontakt z IOD pod adresem e-mail: iodbiblioteka@opatowek.pl lub korespondencyjnie na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, ul. Kościelna 15, 62-860 Opatówek.
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku, ul. Kościelna 15, 62-860 Opatówek
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu: przeprowadzenia i realizacji Konkursu „Mała książka – wielki człowiek”; w tym opublikowania informacji o wynikach konkursu i laureatach.
6. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
7. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny wzięcia udziału w Konkursie. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia konkursowego. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie i udzielenia zgody jest niezbędne.


Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityka dotycząca plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu