Logo Biuletynu Informacji Publicznej biblioteka@opatowek.pl + 48 510 456 021

Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.biblioteka.opatowek.pl

    Data publikacji strony internetowej: 2021-06-22

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Poruszanie się po stronie

Użytkownicy korzystający ze strony mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawiatury w obszarze głównego menu. Można bez użycia myszki komputerowej wejść w podmenu w poszczególnych zakładkach.

Na stronie jest wyszukiwarka indeksująca treści na stronie.

Podświetlanie elementów nawigacyjnych (tzw. focus) w obszarze menu głównego jest widoczny.

Treści, pliki, grafika

Na stronie znajdują się pliki tekstowe i graficzne. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.

Widok

Strona umożliwia przechodzenie między elementami strony za pomocą klawisza TAB

Na stronie jest możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem.

Strona jest responsywna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Małgorzata Matysiak

e-mail: biblioteka@opatowek.pl; telefon: 798 931 560 lub do biblioteki 510 456 021; 62 76 18 209

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.   

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna GBP w Opatówku: przy ul. Kościelnej 15 spełnia częściowo wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W bardzo bliskim sąsiedztwie budynku jest wiele miejsc parkingowych, ale żadne nie jest oznaczone z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Do budynku prowadzi podjazd. Budynek GBP w Opatówku przy ul. Kościelnej 15 ma 1 kondygnację przeznaczoną dla użytkowników. Posiada szerokie wejście główne z ul. Kościelnej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez szklane drzwi. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernej wypożyczalni z niską ladą biblioteczną. Wszystkie pomieszczenia dla użytkowników znajdują się na jednym poziomie i są dostępne dla osób poruszających na wózku.

Kontrastowo są oznaczone tablice informacyjne oraz piktogramy informujące o drogach ewakuacyjnych.

Dostępna jest  1 toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, istnieje możliwość uruchomienia tłumacza on-line.

Filia Biblioteczna w Tłokini Wielkiej 86

Siedziba filii bibliotecznej w Tłokini Wielkiej  jest pozbawiona barier architektonicznych.

Do budynku prowadzi wejście od drogi głównej z szerokimi szklanymi drzwiami. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do korytarza i na prawo szerokimi szklanymi drzwiami  do pomieszczenia biblioteki. Pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie.  

W Filii bibliotecznej nie ma toalety dostępnej dla użytkowników

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia Biblioteczna Rajsku, Rajsko 4 A

Siedziba Filii Bibliotecznej w Rajsku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Rajsku. Dostęp do siedziby Filii Bibliotecznej w Rajsku nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do siedziby prowadzi wejście od strony wschodniej budynku. Prowadzi do niego 8 stopni.

Istnieje możliwość przywołania bibliotekarza  pod nr tel. 62 76 19 549 lub + 48 572 703 598Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityka dotycząca plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu